Před objednávkou digitálních produktů nebo služeb si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Odesláním objednávkového formuláře u produktu/služby souhlasíte s těmito podmínkami a jste připraveni splnit závazky z následně uzavřené kupní smlouvy.

K čemu se obchodní podmínky vztahují?

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup online kurzů a digitálních šablon přes web www.asteya.cz, provozovaný Adélou Skládalovou.

Adéla Skládalová

  • IČ: 09142681
  • se sídlem náměstí Spojenců 8, Prostějov, 79601, zapsané v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Prostějov (dále též jen jako „Prodávající“)
  • e-mail: adela@asteya.cz

Objednávkou digitálních produktů nebo služeb na tomto webu mezi námi vzniká smlouva o poskytování služeb, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Ty určují vzájemná práva a povinnosti mě jako prodávajícího a vás jako zákazníka.

Objednávka

Každý produkt/služba na tomto webu si můžete objednat skrze prodejní formulář na dané objednávkové stránce. Nakupujete-li jako podnikatel (na IČO), můžete vyplnit také firemní údaje. Zadané údaje si prosím před odesláním objednávky pečlivě zkontrolujte.

Odesláním objednávky se zavazujete zaplatit za digitální produkt/službu částku uvedenou v objednávkovém formuláři. Zároveň koupí digitálního produktu dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi prodávacím a zákazníkem. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

Po objednání vám přijde potvrzovací e-mail s fakturou na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři. Po připsání platby vám budou na e-mail okamžitě odeslány zakoupené digitální produkt(y). V případě, že probíhá předprodej, obdržíte pouze e-mail s potvrzením objednávky a zakoupené produkty vám dorazí do e-mailové schránky v termínu uvedeném na prodejní stránce daného produktu.

Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

Informace o cenách

Informace o jednotlivých digitálních produktech včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny vždy na prodejní stránce daného produktu. Nejsem plátcem DPH, takže uvedená cena je konečná.

Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou na stránce zobrazovány. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.

Možnosti platby

Odeslání objednávkového formuláře se zavazujete k zaplacení stanovené částky. Zakoupené produkty můžete uhradit bankovním převodem na bankovní účet 66879003/5500 nebo online platbou kartou prostřednictvím platební bránu Stripe. Při platbě převodem je nutné uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak nebude možné platbu identifikovat a poslat vám zakoupené digitální produkty.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Doručení zakoupených produktů

Po objednání vám přijde potvrzovací e-mail s fakturou na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři. Po připsání platby vám budou na e-mail okamžitě odeslány zakoupené digitální produkt(y). V případě, že probíhá předprodej, obdržíte pouze e-mail s potvrzením objednávky a zakoupené produkty vám dorazí do e-mailové schránky v termínu uvedeném na prodejní stránce daného produktu.

Pokud vám zaplacený produkt nedorazí ve stanoveném termínu na e-mailovou adresu, kontaktujte mě na e-mailu adela@asteya.cz Pokud by nedošlo k bezodkladnému zpřístupnění objednaného digitálního obsahu, můžete od smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Obecně platí, že zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření i bez uvedení důvodu. U digitálních produktů toto bohužel uplatnit nelze, protože zakoupení produkty získáte dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Tento postup dovoluje § 1837 písm. a) občanského zákoníku, se kterým tímto výslovně souhlasíte. Odstoupení od smlouvy není možné ani pro podnikatele.

REKLAMACE

Prodávající zodpovídá zákazníkovi za to, že zakoupený produkt/služba nemá vady a jeho vlastnosti odpovídají popisu uvedeném na prodejní stránce. Pokud by něco nebylo v pořádku, můžete uplatnit reklamaci na e-mailu adela@asteya.cz V e-mailu uveďte vaše identifikační údaje, co a proč reklamujete, kdy jste nakoupili a jak si přejete reklamaci vyřídit.

V případě, že vadu půjde odstranit, můžete zažádat o nápravu nebo přiměřenou slevu z ceny. Pokud vadu odstranit nepůjde, je možné získat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečných odkladů do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Upozorňuji, že reklamaci není možné uplatnit z důvodu, že produkt nenaplnil vaše subjektivní očekávání.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PRO SPOTŘEBITELE

Jako spotřebitelé se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Č: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs). Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.

AUTORSKÁ PRÁVA

Logo, videa, grafika, texty a další obsah uvnitř online kurzů a digitálních produktů je mým autorským dílem. Nelze je tedy kopírovat, sdílet a jinak předávat třetím osobám.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce uvádíte své jméno, příjmení, e-mail, adresu, případně IČO, DIČ, sídlo a další informace. Tyto osobní údaje jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud mi nedáte písemné svolení, vaše osobní údaje nebudou použity jinak než za účelem plnění ze smlouvy (odeslání zakoupených digitálních produktů), plnění právní povinnosti (vedení účetnictví, zpracování daní a plnění dalších předpisů), vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení (newsletteru), neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Z odesílání newsletteru je možné se kdokoliv odhlásit v patičce každého e-mailu.

E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. Vaše nezbytné osobní údaje budu zpracovávat kvůli plnění právních povinností po dobu 10 let, pokud jiné předpisy nestanoví dobu delší.

Na webu využívám cookies, díky kterým je možné měřit návštěvnost webu a chování uživatelů pro marketingové účely. Cookies jsou rozdělené na tři úrovně, nezbytné, analytické a marketingové. Nezbytné cookies zpracovávám proto, aby tento web správně fungoval, proto k jejich zpracovávání nepotřebujeme váš souhlas. S použitím ostatních cookies však potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty. Svůj souhlas můžete prostřednictvím nastavení cookies kdykoliv odvolat.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

ZÁVĚR

Tyto obchodní podmínky můžu měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Součástí smlouvy o poskytování služeb jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2. 11. 2023.