POHODOVÉ SÍTĚ

4týdenní online kurz pro začátečníky a černé začátečníky na sociálních sítích, kteří ti pomůže vytvořit vlastní pohodovou strategii pro dosahování svých podnikatelských cílů

Generátor nápadů

Individuální brainstorming pro ujasnění témat pro obsah (nejen) na sociální sítě.

spolupráce 1:1

Individuální Instagram mentoring a kreativní podpora při tvorbě obsahu na sítě.